Scroll Top

SEMINAR KELULUT UMT 2.0

TENTATIF PROGRAM

PEMBENTANG SEMINAR

Prof. Madya Dr. Shamsul Bahri Bin Abd Razak -Profesor Madya-
Dr. Hayati Binti Mohd Yusof -Timbalan Dekan (Bakat & Penyelidikan)-
Prof. Madya Dr. Wahizatul Afzan Binti Azmi -Timbalan Dekan (Bakat & Penyelidikan)-
Dr. Norizah Binti Mhd. Sarbon -Pensyarah Universiti-
Prof. Dr. Nora' Aini Binti Hj Ali
Dr. Fauziah Binti Tufail Ahmad -Pensyarah Universiti-
Dr. Zulkifli Mustafa
Dr, Norasmah bt Basari -School of Marine & Environmental Science

GALERI KELULUT